Hyvinvointi ja harrastuksetTaide

Sisäiset puutarhat - taide porttina voimavaroihin


25.1.-12.4.2025

Koulutuspäivät ovat lauantaisin klo 10-16

25.1. | 15.2. | 8.3.| 29.3. | 12.4.2025

Sisältökuvaus

Aika, jossa elämme, vaatii meiltä jatkuvaa valppautta, nopeaa reagointia ja mukautumista alati vaihtuviin olosuhteisiin. Kuvitelma siitä, että vastaus arjen ongelmiin löytyy pelkkää rationaalista ajattelua hyödyntäen, on harha.  

Taidelähtöinen työskentely murtaa arjen automaattiohjauksen. Taide avaa odottamattomia näkökulmia, jolloin uudet mahdollisuudet saavat tilaa näyttäytyä.    

Taide antaa hengähdystauon ajattelun itseään toistavasta kehästä ja mahdollisuuden laskeutua läsnäolevaan tekemisen virtaan. Parhaimmillaan syntyy taianomainen tila, jossa tekemisestä tulee olemista ja portti luovaan ei-tietämisen tilaan avautuu.

Koulutuksessa käsitellään taiteen avulla tunne- ja itsesäätelytaitoja. Kun löytyy yhteys omiin voimavaroihin sekä keinoja niiden vahvistamiseen, kyky tukea myös toisia samoissa haasteissa vahvistuu. Syvenevä itseymmärrys tukee ja selkeyttää vuorovaikutustilanteita. Taiteen keinoin on mahdollista löytää kieli ja merkitys myös sellaisille kokemuksille, joita sanat eivät tavoita. Omat asenteet ja uskomukset voivat näyttäytyä taiteen äärellä. Tulemalla niistä tietoiseksi mahdollistuvat terveemmät toimintamallit ja tietoisemmat valinnat niin henkilökohtaisessa elämässä kuin työssä. 

Voiko arki olla hengittävää?

Tällä taideterapiakurssilla luodaan tietoisesti tilaa pysähtyä käsillä olevaan hetkeen, omassa sisäisessä puutarhassa. Taide herättelee henkiin arjen pyörityksessä nuutuneita puoliamme. Kun uskallamme herkistyä itsellemme, voimme laskeutua taiteen kannateltavaksi ja kokea luovuuden kokonaisvaltaisen voiman. Tässä 5 päivän prosessimaisesti syventyvässä koulutuksessa saat kokemuksellisia eväitä, joita voit soveltaa sekä henkilökohtaisesti että työssäsi. Osallistuminen ei edellytä aiempaa kokemusta taidemenetelmistä, uteliaisuus riittää ja jokainen osaa. Taideterapia on monitaiteista. Yhdistämme kuvantekemistä, hengitystä ja liikettä, ääntä, kirjoittamista, mielikuvia ja symbolityöskentelyä. Opitun soveltaminen käytäntöön kulkee aina kokemuksen kautta.

Kohderyhmä

Soveltuu hyvin mm. ihmisläheisissä ammateissa toimiville. Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita!

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyäsi:

- ymmärrät itsen äärelle pysähtymisen ja rauhoittumisen merkityksen hyvinvoinnille

- saat keinoja laskeutua läsnäolon tilaan taiteen äärellä

- harjaannut sekä tunnistamaan että ilmaisemaan tunteitasi taiteen keinoin

- tunnistat taidemenetelmien voiman itseymmärryksen lisäämisessä ja uusien näkökulmien avaamisessa

- tunnistat taidemenetelmien tarjoaman muutosvoiman

- tunnistat luovan leikin ja voit avautua sille 

Kouluttajat

Laura Petterson on VTM, ryhmätaideterapeutti, sosiaalialan ammattilainen, Ihminen tavattavissa® -terapeutti
Kirsi Virkkunen on ryhmätaideterapeutti, kirjallisuusterapiaohjaaja, työnohjaaja ja Luova Uniohjaaja® -kouluttaja

Osallistumismaksu

790 €. Osallistumismaksu on mahdollista maksaa 3 erässä siten, että ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautuessa verkkomaksuna ja kaksi muuta erää laskutetaan koulutuksen aikana. Voit myös tilata laskun yritykselle / työnantajalle.

Lisätietoja:

Sanna Vaurula, sanna.vaurula(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040-3573232.
Opettaja

Kirsi Virkkunen, Laura Petterson

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

25.1.2025 - 12.4.2025

Ilmoittautuminen alkaa

29.2.2024

Ilmoittautuminen päättyy

16.12.2024

Kurssimaksu

790€

Ilmoittaudu