Avoin yliopisto-opetusLiikuntatiede

Liikunta- ja hyvinvointiosaaminen 15 op


Haluatko syventää liikunta- ja hyvinvointiosaamistasi tutkitun tiedon valossa? Käytännönläheisiltä opintojaksoiltamme saat työkaluja ja asiantuntijaosaamista, jotka monipuolistavat hyvinvointiosaamistasi. Hyvinvointi kuuluu osaksi jokaisen elämää, ja siten tämä opintokokonaisuus tarjoa arvokasta tietoa oman, läheisen tai asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseen.

Liikunnasta ja hyvinvoinnista on paljon tietoa saatavilla, mutta sen luotettavuutta voi olla vaikea arvioida. Nyt Suomen ainoan liikuntatieteellisen tiedekunnan asiantuntijat Jyväskylän yliopistosta ovat laatineet sinulle luotettavan tiedon valmiiksi paketeiksi. Olet osa opiskelijaryhmää, joka saa tukea osaavilta tuutoreilta ja yliopistonopettajilta.

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

Oppiaine

Monitieteinen opintokokonaisuus:

  • Opinnoissa sisältöjä liikunnasta ja hyvinvoinnista liikuntabiologisen ja -psykologisen näkökulman kautta
  • Opintojaksojen sisällöt tehtävineen ovat vahvasti mutta samalla helposti käytäntöön sovellettavissa
  • Opiskelijalähtöiset, monipuoliset ja vaihtelevat suoritustavat

Aikataulu

Opintokokonaisuus alkaa 16.9.2024 klo 17.15-18.15 Tervetuloa opiskelemaan Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuutta -verkkoluennolla, josta tehdään myös tallenne.

Opintokokonaisuus koostuu kuudesta opintojaksosta. Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset aikataulut ylempänä olevista  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Kohderyhmä

Opintokokonaisuus sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille
• Eri ammattialoille, kuten ohjaajille, valmentajille, urheilijoille, fysioterapeuteille, sairaanhoitajille ja terveydenhoitajille
• Liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden alalle pyrkiville
• Muiden opintojen rinnalle (esim. kasvatustiede, psykologia, kauppatieteet, ravitsemustiede)
• Tuo näkökulmia myös omaan hyvinvointiin
• Soveltuu eri ikäryhmille

Sisältö

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuus 15 op sisältää opintojaksoja liikunnastahyvinvoinnistaliikuntapsykologiasta ja liikuntabiologiasta. Liikunta- ja hyvinvointiala on kasvava alue, jolle kaivataan yhä monialaisempaa osaamista.

Kuvaus

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuudessa yhdistyvät liikuntabiologinen, liikuntapsykologinen ja valmennuksellinen näkökulma. Opintojen aikana tutustut sekä fyysisen että psyykkisen hyvinvoinnin osa-alueisiin. Opintokokonaisuuden aikana opit tutkitun tiedon valossa mm. mitä ilmiöitä yleisimmät mittarit meistä todellisuudessa mittaavat, miten saatua tietoa voidaan hyödyntää hyvinvoinnin tai kunnon edistämisessä sekä saat konkreettisia työkaluja käyttäytymisen muutoksen ohjaamiseen. Lisäksi kehität kriittistä ajattelukykyä ja reflektoit oman osaamisen kehittymistä.

Osaamistavoitteet

  • tunnistaa liikunta-, terveys ja hyvinvointialan monialaisen ja monitaitoisen luonteen sekä omia kehittymistarpeitaan alalla
  • osaa tunnistaa erilaisia näkökulmia liikuntaan ja hyvinvointiin sekä näiden edistämiseen
  • ymmärtää tavanomaisimpien hyvinvointimuuttujia, niiden mittausperiaatteita ja tulosten tulkintaa sekä osaa soveltaa niitä omassa toiminnassaan
  • osaa arvioida ja kehittää omia työelämätaitojaan kuten yhteistyö-, vuorovaikutus-, viestintä-, arviointi-, organisointi- ja digitaitoja

Suoritustapa

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opinnoissa on keskeistä oppilaitoksen oman tuutorin antama verkko-ohjaus. Opintokokonaisuuden jokaisella jaksolla on asiantuntijaluennot, jotka ovat katsottavissa verkkotallenteina.

Opintokokonaisuus koostuu kuudesta opintojaksosta. Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset tiedot  “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Kouluttaja

Liikuntatieteiden tohtori Maarit Marttila

Ilmoittautuminen ja hintatiedot 

Opintokokonaisuuden hinta on 390 €, joka maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna Tampereen kesäyliopistoon. 

Maksu sisältää Jyväskylän yliopiston perimän yliopistomaksun. Opintomaksu ei ole sidoksissa opintosuorituksiin, vaan se on maksu määräaikaisesta opinto-oikeudesta.

Lisätiedot 

Koulutuskoordinaattori Leena Leiniö-Rönkkö p. 0400152888

leena.leinio-ronkko@tampereenkesayliopisto.fi


Tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Muutokset mahdollisia.

Opettaja

Maarit Marttila

Opintopisteet

15

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

16.9.2024 - 31.7.2025

Ilmoittautuminen alkaa

14.4.2024

Ilmoittautuminen päättyy

31.8.2024

Kurssimaksu

390€

Ilmoittaudu