Opiskelijan etuudet, opiskelu työttömänä ja aikuiskoulutustuki

Opiskelijan etuudet, opiskelu työttömänä ja aikuiskoulutustuki

  • Tampereen kesäyliopistossa opintojen suorittaminen on omaehtoista ja lähtökohtaisesti sivutoimista, joten opintoihin ei voi hakea tai saada opintotukea, eivätkä Tampereen kesäyliopistossa opiskelevat ole oikeutettuja opiskelijoiden etuihin tai alennuksiin (mm. opiskelijakortti, opiskelijahinnat lähi- ja kaukoliikenteessä).
  • Avoimia korkeakoulutasoisia opintoja tai ammatillista täydennyskoulutusta voi opiskella opintovapaalla ja opintoihin on mahdollista saada aikuiskoulutustukea, jos opiskelu katsotaan ammatilliseksi lisä- tai täydennyskoulutukseksi ja tuen muut ehdot täyttyvät. Myös työttömyysetuudella tuettu opiskelu voi olla mahdollista tietyissä tapauksissa.

Mikäli tilanteesi jäi vielä mietityttämään, otathan yhteyttä!