Ilmaiset yleisöluennot

5.7.2017 13:30

Hyvät ja pahat kemikaalit arjessamme 28.8.2017

Tervetuloa ympäristötekniikan tohtori Niina Vienon pitämälle maksuttomalle yleisöluennolle ma 28.8.2017  klo 17-19. Voit ilmoittautua luennolle täällä.

Käytämme arjessamme tuotteita, jotka sisältävät kemikaaleja. Iso osa kemikaaleista on harmittomia, mutta joukossa on pahiksia, joiden vaikutukset meille ja ympäristölle ovat haitallisia. Tällaisia ovat esimerkiksi luonnollista hormonitoimintaa häiritsevät aineet tai aineet, jotka eivät hajoa pitkänkään ajan jälkeen ja kertyvät eläinten kudoksiin.

Luennon aikana käydään läpi muun muassa:

– Millaisia haittavaikutuksia kemikaaleilla on? Mitä esimerkiksi tarkoittaa hormonihäirintä tai biokertyminen.

– Mitä haitallisia kemikaaleja kohtaamme arjessamme ja miten niitä voi välttää?

– Mihin käyttämämme kemikaalit lopulta päätyvät?

– Voiko ympäristön kemikalisoitumista ja siitä aiheutuvia haittavaikutuksia enää estää?

Itsenäisyyden aika ja suomalaisten tunteet – Suomi tunneyhteisönä -yleisöluento 21.9.2017

Tervetuloa professori, kulttuurihistorian dosentti (Turun yliopisto) Marjo Kaartisen pitämälle maksuttomalle yleisöluennolle to 21.9.2017 klo 18-20. Voit ilmoittautua luennolle täällä.

Luennolla pohditaan Suomea tunneyhteisönä ja tarkastellaan, millaiset tekijät ovat yhdistäneet itsenäisyyden ajan kansalaisia, mitkä erottaneet. Korpikuusen kyynelistä kotiseutuaatteeseen, sisällissodasta itsenäisyyspäivän viettoon television ääressä, automatkoista kesämökille, siirtolaisten laivalta Ruotsin-laivalle ovat suomalaisten kokemukset, osin jaettuja ja osin jakavia. Luennolla kysytään, millaiset tekijät ovat muovanneet Suomen sellaiseksi kuin se itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuonna on.

Luento pohjautuu Tietokirjallisuuden Finlandia –palkintoehdokkaana 2016 olleeseen Maamme – Itsenäisen Suomen kulttuurihistoriaa -teokseen ja sen tekovaiheessa syntyneisiin pohdintoihin.

Luennoitsija, Professori, kulttuurihistorian dosentti (Turun yliopisto) Marjo Kaartinen on yksi teoksen Maamme – Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria kolmesta toimittajasta.