Bio- ja ympäristötieteiden opinnoissa tutkitaan elämää. Tule sinäkin mukaan!

 

Haluatko ymmärtää laajemmin elämän ilmiöitä ympärilläsi? Mietitkö, voisiko bio- ja ympäristötieteet olla sinun juttusi? Avoimen yliopiston opinnot on hyvä vaihtoehto tutustua alaan omaan tahtiin. Opiskelu on joustavaa ja sopii muiden opintojen tai työn oheen.

Bio- ja ympäristötieteiden opinnoista on hyötyä jatko-opintoihin pyrkiville, opettajille, maa- ja metsätaloudessa työskenteleville sekä kaikille, jotka haluavat päivittää tietojaan elämän monimuotoisuudesta ja maapallon nykytilasta. Opinnot sopivat hyvin myös lukio-opiskelijoille ja välivuotta viettäville. Voit osallistua opintoihin useimmiten kotoa käsin, sillä teoriatunneilla on aina mahdollisuus etäyhteyteen, ja avoimen yliopiston luentotallenteet ovat käytössäsi. Myös opettajan tuki on sinua varten koko opintojen ajan.

Yhteinen kiinnostuksen kohde yhdistää

Bio- ja ympäristötieteiden alalta voit valmistua tutkijaksi, asiantuntija- tai opetustehtäviin, tai vaikkapa uuden teknologian kehittäjäksi. Ala on koko ajan kehittyvä ja uutta tietoa kertyy. Myös siihen tarvitaan tekijöitä, että tieto saadaan siirtymään käytännön tasolle. Uusi tieto voi olla ratkaisevaa terveyden edistämisessä tai esimerkiksi ympäristön suojelussa. Myös olemassa olevan tiedon soveltaminen tuo uudenlaisia innovaatioita, kun eri tutkimusalojen osaaminen yhdistyy.

Bio- ja ympäristötieteiden opinnoissa voit halutessasi tutustua muihin opiskelijoihin. Monet ovat kokeneet mukavaksi sen, että pääsevät puhumaan muiden samasta alasta kiinnostuneiden kanssa. Opinnoissa tarkastellaan ilmiöitä myös yhdessä ja opitaan toisten havainnoista. Jos teet asioita mieluiten enimmäkseen yksin, sekin on näissä opinnoissa mahdollista.

Jos innostut opiskelusta enemmän, voit hakea avoimen yliopiston väylällä tutkinto-opiskelijaksi, ilman valintakoetta tai todistusvalintaa. Voit siis opiskella joko omaksi iloksesi, täydentää aiempaa osaamistasi tai tähdätä tutkintoon asti. Avoimessa yliopistossa tehdyt opinnot ovat hyvä lisä myös CV:ssä osoittamaan omien tietojen ja taitojen karttumista. Monien täydennyskoulutusten ja koulutusohjelmien hakuprosesseissa annetaan lisäpisteitä suoritetuista korkeakouluopinnoista. Avoimen yliopiston opinnoista voi siis olla yllättävää hyötyä myöhemminkin, vaikket tällä hetkellä suunnittelisi koulutuksiin hakeutumista.

Joustavuus saa kiitosta opiskelijoilta

Bio- ja ympäristötieteiden opinnoissa teoria ja käytäntö liittyvät toisiinsa. Opintoihin kuuluu teoria- ja luento-opetusta, oppimistehtäviä, keskusteluja ja mahdollisuus soveltaa opittua tietoa laboratorioharjoituksissa. Tehtäviin saat aina opettajan tuen. Opinnot sisältävät kirjallisuuteen tutustumista, jota voit tehdä omaan tahtiin. Opintoryhmätapaamisissa käydään yhdessä läpi aina tärkeimmät asiat, ja oppiminen helpottuu. Opiskelu onnistuu kokonaan kotoa käsin lukuun ottamatta laboratoriotyöskentelyä. Aloitustapaaminen toteutuu lähiopetuksena, jonne on mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Joustavat suoritustavat sovittavat opinnot paremmin muuhun elämään.

Avoimen yliopiston opinnoissa oppii myös vastaustekniikkaa ja tieteellistä kirjoittamista, joista on paljon hyötyä myöhemmin opinnoissa ja työelämässä. Tampereen kesäyliopiston opiskelijat ovat antaneet bio- ja ympäristötieteiden opintokokonaisuudesta kiitettävän palautteen. Kokonaisuus on järjestetty Tampereen kesäyliopistossa jo usean vuoden ajan.

Tampereen kesäyliopistossa voit opiskella Bio- ja ympäristötieteiden perusopintojen lisäksi myös yksittäisiä opintojaksoja, joista on hyötyä haettaessa avoimen väylältä biologian opintoihin: Molekyylien maailma 5 op, Kirjoitusviestinnän perusteet 3 op, Communicational Skills 3 op ja Academic Reading 3 op

 

Tule sinäkin mukaan, me odotamme juuri sinua!

Heidi Kervinen

Bio- ja ympäristötieteiden opettaja, Tampereen kesäyliopisto