Onnistu rinnallakulkijana – voimaa ja varmuutta kohtaamistyöhön

Kukaan meistä ei ole rohkea, jos emme voi luottaa siihen, että vastassamme on myötätuntoa. Ilman myötätunnosta kumpuavaa turvan kokemusta emme useinkaan toisten kehotuksista, pyynnöistä, kannustuksista ja rohkaisuista huolimatta pyydä apua ja laske panssareitamme, kurota kohti toista ihmistä, uskalla kertoa tarinaamme, näytä haavoittuvaisuuttamme, jaa syvimpiä tuntemuksiamme, uskalla luottaa toiseen ihmiseen, antaudu yhteyteen ja kannatelluksi tai paljasta omaa, todellista maailmaamme.

Kun taas voimme luottaa siihen, että tulemme kohdatuksi yksilöllisesti, myötätuntoisesti ja sydämellisesti, ja kun koemme, että ammattilainen arvostaa meitä ja ottaa tarinamme todesta, kasvaa rohkeutemme olla enemmän totta kaikkine puolinemme sekä itsellemme, että toisillemme. Sellaisia hetkiä ja arjen rinnalla kulkijuutta uskon, että jokainen meistä kaipaa yhä enemmän. Ja sinä, kohtaamistyön ammattilainen voit omassa roolissa olla mahdollistamassa näitä arjessa kannattelevia ja toiveikkuutta vahvistavia taikahetkiä.

Siinä onnistuminen lähtee sinusta itsestäsi.

Uskon, että voit antaa toiselle vain sitä, mitä sinulla on itselläsi, myös ammattilaisena

Jos olemme itseämme kohtaan äärettömän vaativia ja armottomia, on sallivuutta ja lempeyttä tutkitustikin vaikeampi ammentaa myös toiselle ihmiselle. Jotta voimme ammattilaisina kohdata ennen kaikkea ihmisen, kuulla ja auttaa asiakkaita heitä aidosti tukevalla tavalla, on tärkeää oppia suhtautumaan myös itseensä ja omaan epätäydellisyyteen ammattilaisena hyväksyvästi ja itsemyötätuntoisesti.

Tämän sanottua tunnistan myös sen valtavan paineen, jonka keskellä sinä kohtaamistyön ammattilainen teet työtäsi. Arki on monesti tehostamisen vaateen alla sinnittelyä, ristipaineiden aalloilla surffaamista, sekä omiin, että asiakkaiden tunnetiloihin virittäytymistä, neuvomisen ja kuuntelemisen välillä tasapainottelua, pienemmän pahan valitsemista, epävarmuudessa elämistä ja myös jatkuviin muutoksiin sopeutumista. Myös asiakkaiden tilanteet ovat usein yhä haastavampia ja monimutkaisempia. Vallitsevissa, haastavissa olosuhteissa, itsemyötätuntotaitojen merkitys korostuu entisestään.

Mistä itsemyötätuntotaidoissa on oikeastaan kyse?

Sanana itsemyötätunto on vähän vaikea ja suomen kielessä ensi tuntumalta myös hyvin abstrakti asia. Käytännössä asia on kuitenkin toisin. Yksinkertaisimmillaan itsemyötätuntotaidot ovat kimppu konkreettisia ja tietoisia ajatus- ja toimintamalleja, joihin tukeutuminen vahvistaa tutkitusti mm. resilienssiä, stressinsietokykyä, vaikeuksista selviämistä, epävarmuudessa lepäämisen taitoja sekä ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Armollinen suhtautuminen itseensä tarkoittaa esimerkiksi sen hyväksymistä, että on riittävä sellaisena kuin on, yrittäen parhaansa mukaan vastata asiakkaan tarpeisiin niillä voimavaroilla, resursseilla ja sen hetkisellä osaamisella ja tietotaidolla, jotka juuri siinä hetkessä ovat käytettävissä. Konkreettisina tekoina armollisuus itseä kohtaan on mm. omien tunteiden huomioimista ja niihin avoimesti suhtautumista, ilman väistelyä, tuomitsemista ja arvostelua. Tunteet viestivät omista tarpeista ja toiveista ja itsemyötätuntoista on yksinkertaisesti pysähtyä kuuntelemaan, mistä tarpeesta oma tunne kertoo, mitä se viestittää ja miten voisi olla parempi itselleen.

Miten puhut itsellesi?

Lisäksi itsemyötätuntoista ajattelua vahvistaa tietoisen huomion kiinnittäminen siihen, miten itselleen puhuu. Jos huomaa syyttelevää, kritisoivaa ja arvostelevaa puhetta, on hyvä pysähtyä pohtimaan, mistä oma moittiva asenne kumpuaa. Aivotieteestä tiedetään, että kritisoiva minäpuhe nostaa stressitasoja ja vaikuttaa siten kehossa terveyttä heikentävällä tavalla, kun taas itsemyötätuntoinen puhe rauhoittaa sekä mieltä että kehoa, tukien hyvinvointia.

Itsemyötätunto auttaa tekemään itselle hyviä päätöksiä

Kolmas konkreettinen tapa harjoittaa itsemyötätuntoa on tarkastella omia, itselleen asettamia odotuksia ja tavoitteita, sitä mitä itseltään omassa roolissaan odottaa ja kuinka kohtuullisia nämä odotukset ovat. Itsemyötätunto auttaa tekemään itselle hyviä päätöksiä ja huolehtimaan omaa hyvinvointia suojaavista rajoista. Epäonnistumisen hetkillä itsemyötätunto myös auttaa nousemaan takaisin jaloilleen ja yrittämään uudelleen.

Armollisuutta on sekin, että oppii kohtaamistyössä hiljalleen asettumaan tietäjästä oppijan asemaan, rinnalla kulkijaksi. Se on hyväksyvää suhtautumista ja sen sallimista itselleen, ettei ammattilaisena aina tarvitse olla vastauksia kaikkeen. Se on luvan antamista sille, että voi rauhassa yhdessä asiakkaan kanssa etsiä hänelle sopivia ratkaisuja. Tämä myös vahvistaa asiakkaan osallisuutta, pystyvyyden ja pärjäämisen kokemusta, sekä luottamusta sinua, ammattilaista kohtaan.

Auttamalla itseäsi autat myös jokaista kohtaamaasi asiakasta

Viimeisenä haluan nostaa esiin avun pyytämisen. Tiesitkö, että yksi parhaista keinoista rakentaa luottamusta on avun pyytäminen, niin asiakkaiden kun oman työyhteisönkin suuntaan? (Brené Brown 2015.) Me ihmiset arvostamme ja ihailemme toisissamme haavoittuvaisuutta ja itsensä alttiiksi laittamista, sellaistahan avun pyytäminen omissa mielikuvissamme usein on. Samalla peittelemme omaa haavoittuvuuttamme viimeiseen mahdolliseen hetkeen asti. Itsemyötätuntotaidot arjessa tukevat myös omaan haavoittuvaisuuteen tutustumista, auttavat yhteyden rakentumista asiakkaisiin ja rohkaisevat kurottamaan kohti apua. Jokainen meistä on avun arvoinen. Auttamalla itseäsi autat myös jokaista kohtaamaasi asiakasta.

Tämän tekstin kirjoitti Riikka Seppälä, Dare to Lead fasilitaattori, tunnetaitovalmentaja, häpeäcoach ja neuropsykiatrinen ratkaisukeskeinen valmentaja.

Lisätietoja Riikasta: www.riikkaseppala.fi.

Tulevia Riikan koulutuksia Tampereen kesäyliopistossa:

Rinnallakulkijan valmennusohjelma

Erityisvoimia vanhemmuuteen – kohti omalaista hyvää arkea