Avoin yliopisto-opetusKauppatiede

Kauppatieteiden koko tarjonta (avoin yliopisto-opetus)

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kiinnostaako kauppatieteiden opiskelu? 

Tampereen kesäyliopistossa voi suorittaa Vaasan yliopiston opintovaatimusten mukaisia kauppatieteiden opintoja johtamisesta ja organisoinnista, markkinoinnista, laskentatoimesta ja talousoikeudesta.   

Tampereen kesäyliopistossa voi suorittaa Vaasan yliopiston avoimen yliopiston väylään vaadittavat opinnot johtamisessa ja organisoinnissa sekä markkinoinnissa ja suuren osan Vaasan yliopiston kauppatieteen kandidaatin tutkinnosta avoimina yliopisto-opintoina. 

Avoimet yliopisto-opinnot voivat myös tukea pääsykokeisiin valmentautumista.

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen antaa mahdollisuuden täydentää omaa ammatillista osaamista Kauppatieteiden avoimet yliopisto-opinnot sopivat hyvin myös yritysten ja muiden organisaatioiden henkilöstökoulutukseksi.  

Kaikki lähiopetus tapahtuu Tampereella arki-iltaisin tai lauantaisin. Avoin yliopisto-opetus on maksullista. Katso tarkemmat sisältö- ja maksutiedot kunkin oppiaineen kurssitiedoista.

Lukuvuoden 2020-2021 opintotarjonta

Opintokokonaisuuksista voi suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Katso tarkemmat sisältö- ja maksutiedot linkkien kautta kunkin oppiaineen kurssitiedoista.

Johtaminen ja organisaatiot, perusopinnot 26 op
Johtamisen perusteet 7 op syksy - 2020
Yrityksen liiketoimintasuunnitelma 5 op - syksy 2020
Henkilöstöjohtaminen 7 op - kevät 2021
Strateginen johtaminen 7 op - kevät 2021

Johtaminen ja organisaatiot, aineopinnot  25 op
Yrityksen toiminnan kehittäminen 7 op
Cross-Cultural Management 5 op
Henkilöstöoikeus 6 op
Organisaatiokäyttäytyminen 7 op        

Laskentatoimi ja rahoitus,  perusopinnot 26 op
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen perusteet 2,5 op - syksy 2020
Kirjanpidon ja tilintarkastuksen harjoitustyö 0,5 op - syksy 2020
Johdon laskentatoimi 3 op - syksy 2020
Yrityspeli 2 op - syksy 2020
Tilinpäätösanalyysi 3 op - kevät 2021
Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö 2 op - kevät 2021
Rahoituksen perusteet 4 op - kevät 2021
Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu 6 op - kevät 2021
Kirjanpidon jatko ja tulossuunnittelu, harjoitustyö 3 op - kevät 2021

Tilintarkastus ja sisäinen tarkastus, 5 op 

Talousoikeuden opintojaksoja
Talousoikeuden ja liiketoimintaetiikan perusteet 3 op
Talousoikeus liiketoiminnan edellytyksenä 3 op 

Markkinoinnin perusopintokokonaisuus 25 op (verkko-opinnot)
Markkinoinnin perusteet 7 op
Relationship Marketing 7 op
Markkinoinnin strateginen johtaminen 6 op
Vientimarkkinointi 5 op 

Markkinoinnin aineopintokokonaisuus 25 op
Kuluttajakäyttäytyminen 5 op                                              
Brändijohtaminen 5 op                                    
Markkinointikommunikaatio 5 op  
Vastuullinen päätöksenteko liiketoiminnassa 5op
Myynnin tuloksellinen johtaminen 5 op  

Tuotantotalous

Yrityksen reaaliprosessit 3 op (verkko)

Kieli-, viestintä ja menetelmäopintojaksoja 

Henkilökohtainen opintosuunnitelma, kauppatieteet, 1 op
Talousmatematiikan perusteet  5 op 
Taloustieteen perusteet 6 op
Tilastotieteen perusteet 5 op
Englanti, Business Communication 3 op (verkko)
Englanti, Reading and writing skills in english (verkkokurssi) 3 op
Englanti, Oral skills in English 2 op
Ruotsia kauppatieteilijöille (verkkokurssi) 5 op  
Akateemiset viestintätaidot 3 op
Loista esiintyjänä 2 op

Onko tavoitteenasi yliopistotutkinto?

Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen on yksi tie yliopistoon. Tampereen kesäyliopistossa voit suorittaa suuren osan Vaasan yliopiston kauppatieteen kandidaatin tutkinnosta Suoritettuasi tietyn määrän opintoja voit hakeutua avoimen yliopiston väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi Vaasan yliopistoon pääaineena johtaminen ja organisointi tai markkinointiHakuaika on vuosittain keväällä korkeakoulujen yhteishaun yhteydessä. 

Vaasan yliopiston avoimen yliopiston väylän valintaperusteet kauppatieteissä:

Yhteensä väh. 60 opintopisteen laajuiset, yliopistotasoiset opinnot

joista n. 30 op haluttua pääainetta suoritettuna painotetulla keskiarvolla vähintään arvosanalla 3 (Tampereen kesäyliopistossa voi valita pääaineeksi johtamisen ja organisaatiot tai markkinoinnin)

  • tutkinnossa vaadittavia kieliopintoja: joko toisen kotimaisen kielen opintojakso tai vieraan kielen opintojakso
  • joko talousmatematiikan tai tilastotieteen perusopintojakso
  • muita tutkintoon sopivia opintoja siten, että 60 op täyttyy

Ilmoittautuminen ja opintomaksun maksaminen

Koulutuksiin ilmoittaudutaan Tampereen kesäyliopiston verkkosivujen kautta. Kunkin opintojakson tai koulutuksen tiedoissa ilmoitetaan viimeinen ilmoittautumispäivä sekä opintomaksu. Jokaisen koulutuksen sivulla on kurssikohtainen ilmoittautumispainike, joka avaa ilmoittautumislomakkeen. Opintomaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Maksu voidaan myös laskuttaa esimerkiksi työnantajalta.

Ilmoittautumisohjeet
Perumisehdot

Ilmoittautumisen tilanne

Tälle kurssille ei voi ilmoittautua netin kautta

Kurssin ajankohta

1.8.2020 - 31.12.2021

Kurssimaksu

0€