Kauppatiede

Nimi Alkaa Päättyy Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kauppatieteiden koko tarjonta (avoin yliopisto-opetus)
1.8.2020 31.12.2021
Henkilökohtainen opintosuunnitelma, kauppatiede, 1 op - OPIS0015
8.9.2020 31.5.2021 30.4.2021
Tutustu kauppatieteisiin 3 op - ayKTK0010 - syksy 2020 - kevät 2021
10.9.2020 16.5.2021 25.4.2021