Avoin yliopisto-opetusValokuvataide

Valokuvaus 4 op + Valokuvauksen perusopinnot 25 op - kevät 2023 - kevät 2025

KÄYNNISSÄ OLEVA OPINTOKOKONAISUUS

Oppiaine

Valokuvataide

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Lapin yliopisto – Taiteiden tiedekunta

Ajankohta

Kevät 2023 - kevät 2025.

Opintokokonaisuus alkaa Valokuvaus 4 op -opintojaksolla 12.4.2023 (ennakkojakso ennen perusopintokokonaisuutta, sisältyy opintoihin ja opintokokonaisuuden maksuun). Keväällä 2023 pidetään Valokuvaus 4 op opintojakso ja opinnot jatkuvat syksyllä 2023.

Kaikki opetus pidetään Tampereella arki-iltoina ja viikonloppuisin. Opinnot kestävät keväälle 2025.

Katso tarkemmat opintojaksokohtaiset aikataulut “Opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot” -linkeistä.

Ilmoittautuminen ja hintatiedot

Opintoihin ilmoittaudutaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella “Ilmoittaudu” painikkeen kautta. 

  • Opintoihin otetaan 16 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

  • Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 960. Hinta sisältää Lapin avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 35€. 

  • Kurssimaksu maksetaan kolmessa erässä:

  • Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan verkkomaksuna 320€ ja loput maksusta laskutetaan kahdessa erässä (320€ elokuussa 2023 ja 320€ tammikuussa 2024).

  • Mikäli työnantaja maksaa osallistumisen, syötä kohtaan yrityslaskutus työnantajalaskutustiedot.

  • Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I 4 op ja Kokeellisen ilmaisun tutkimusvälineitä 4 op -opintojaksoille tulee erilliset materiaalimaksut (max. 50€/kurssi). 

  • Opiskelijat maksavat itse myös mahdollisten näyttelykäyntien kustannukset.

  • Opintojen suorittaminen vaatii aktiivista osallistumista lähiopetukseen (80% läsnäolo) ja oman digijärjestelmäkameran käyttöä. Lisäksi edellytetään kuvankäsittelyohjelman perushallintaa ja mahdollisuutta käyttää kuvankäsittelyohjelmaa myös itsenäisesti tehtävissä harjoitustöissä.

  • Visuaalisen ilmaisun menetelmiä I -opintojaksolla työskennellään filmikameroilla, joten omasta filmijärjestelmäkamerasta on etua (mutta se ei ole edellytys opintoihin ilmoittautumiselle).

Opetuspaikka

Tampere

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja hyödyntää erilaisia tallennevälineitä omassa visuaalisessa kerronnassaan ja taiteellisessa työskentelyssään. Hän oppii käyttämään valokuvaa myös tutkimusvälineenään. Hän tunnistaa ympäristöönsä liittyviä visuaalisia esitystapoja ja niihin liitettyjä käytäntöjä.

Sisältö

Valokuvauksen perusopintojen aikana opiskelija perehtyy välineisiin ja materiaaleihin sekä valokuvauksen ilmaisullisiin erityispiirteisiin. Hän tutustuu myös valokuvauksen historiaan ja teoriaan.

Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa koulutuskoordinaattori Vappu Saloselta p. 040 081 3717 ja Tampereen kesäyliopiston toimistosta p. 050 303 1178.

Opintopisteet

29

Ilmoittautumisen tilanne

Ilmoittautuminen on päättynyt

Kurssin ajankohta

12.4.2023 - 31.7.2025

Ilmoittautuminen alkaa

16.1.2023

Ilmoittautuminen päättyy

5.4.2023

Kurssimaksu

960€