Kehitä ammatillista osaamistasiOpetus, kasvatus ja ohjaus

Osaava® kouluttaja 8 op (etäkoulutus)

Osaava® kouluttaja -koulutus on monipuolinen ja kattava kokonaisuus, jossa tarkastellaan ja harjoitellaan kouluttamisen eri osa-alueita: koulutuksien rakennetta, kouluttajan esiintymistä ja ilmaisua, ryhmänhallintaa sekä harjoituksien ja menetelmien käyttöä oppimisen tukena. Tavoitteena on syventää tietoa oppimisen anatomiasta, vahvistaa koulutusten vuorovaikutteisuutta ja vaikuttavuutta sekä lisätä rohkeutta kouluttamiseen.

Koulutus pidetään live-verkkotapaamisina (Zoomilla) seuraavina ajankohtina:

Aikataulu

Torstaisin klo 9.00-12.15:

12.9.

26.9.

10.10.

31.10.

Viikoilla 46-48 ryhmän kanssa pidettävät ja erikseen sovittavat pienryhmätapaamiset (jokainen osallistuu kahteen 2h mittaiseen pienryhmään)

28.11.2024

Hinta ja ilmoittautuminen

Koulutuksen hinta on 780 €. Koulutus maksetaan joko verkkomaksuna ilmoittautumisen yhteydessä tai tilataan lasku ilmoittautumislomakkeen "yrityslaskutus" -kohdasta. 

Tavoitteet

Koulutuskokonaisuuden jälkeen osallistuja osaa

 • kuvata omien koulutustensa takana olevaa pedagogista ajattelua sekä käyttöteoriaansa. 
 • suunnitella tehokkaita ja vaikuttavia sekä oppimista tukevia koulutuksia eri ympäristöihin.
 • mukauttaa omaa esiintymistään kohderyhmän mukaisesti. 
 • esiintyä siten, että pystyy herättämään ja ylläpitämään osallistujien kuuntelumotivaation
 • käyttää ilmaisuaan osana koulutuksen havainnollistamista ja dynamiikkaa.
 • havainnoida ryhmän vuorovaikutusta ja mukauttaa toimintaansa havaintojensa pohjalta.  
 • valita koulutuksen sisällön ja osallistujien kannalta sopivia ja oppimista tukevia menetelmiä sekä ohjata erilaisia toiminnallisia harjoituksia. 
 • hyödyntää aiempaa monipuolisemmin vuorovaikutustaitojaan kouluttamisessa.
 • toimia kouluttajana myös verkkovälitteisissä koulutuksissa


Koulutusohjelma (etäluentoina)

1. Minä kouluttajana

 • Oppimisen anatomia
 • Käyttöteoria kouluttajan tukena

Kouluttaja pedagogisena osaajana2. Koulutuksen rakentaminen

 • Tavoitteet koulutuksen tukirankana
 • Kohdentaminen
 • Sisällön rakentaminen
 • Havainnollistaminen
 • Argumentit syventävät oppimista


3. Kouluttaja esiintyjänä

 • Irti jännityksestä! Rohkeutta ja varmuutta kouluttamiseen
 • Esiintyjän sanaton viestintä
 • Elävöittäminen kiinnostuksen ylläpitäjänä
 • Esiintyminen etäkoulutuksissa


4. Ryhmä haltuun! Ryhmänhallinta, harjoitukset ja toiminnallisuus

 • Kouluttaja ryhmänohjaajana
 • Miten edistän oppimista?
 • Toiminnallisuus, harjoitukset ja osallistaminen


5. Pienryhmät (jokainen osallistuu kahteen 2 h mittaiseen pienryhmään)

6. Koulutuksen päätöskerta

 • Palaute koulutustyön kehittäjänä


Lisäksi pidetään oppimispäiväkirjaa sekä tehdään omaan koulutukseen liittyviä suunnittelutehtäviä.

Opetusmuodot

Luentoja, pari- ja ryhmätyöskentelyä, toiminnallista ja kirjallista itsenäistä työskentelyä sekä oppimispäiväkirjan pitäminen. Kurssiin kuuluu pieni ennakkotehtävä.

Kohderyhmä

Osaava kouluttaja - koulutus toimii monialaisena täydennyskoulutuksena kaikille, joita kouluttaminen kiinnostaa sekä heille, joiden työhön tai vapaa-aikaan liittyy kouluttaminen.
Koulutus sopii hyvin aloitteleville kouluttajille tai koulutustyöstä kiinnostuneille, mutta hyvin myös heille, jotka ovat jo toimineet kouluttajina. Heille koulutus tarjoaa mahdollisuuden kehittää omaa kouluttamisen tapaa sekä syventää osaamista. Monessa työssä kouluttaminen on osa työnkuvaa ja siten tämä koulutus toimii hyvänä tukena työssä ja työuralla menestymisessä sekä tarjoaa myös yrittäjille uusia liiketoimintamuotoja.

Kouluttaja

Jutta Laino-Tabell on toiminut kouluttajana yli 24 vuotta ja työskennellyt koulutusalan yrittäjänä 17 vuotta. Jutan tausta on puheviestinnässä, draamakasvatuksessa sekä aikuiskasvatuksessa. Lisäksi hän toimii työnohjaajana. Vuosien varrella hän on työskennellyt myös pitkään vertaistuen ja vapaaehtoistoiminnan parissa sekä toiminut yli 12 vuotta draamakasvatuksen opettajana Jyväskylän avoimen yliopiston opinnoissa.

Jutasta sanottua: Jutan koulutuksissa näkyy vahva kokemus ja ammattitaito. Jutalla on erinomainen taito saada osallistujat mukaan ja ylläpitää kiinnostusta. Jutta on eläväinen ja havainnollistava kouluttaja. Hän saa toiminnallisiin harjoituksiin osallistumisen tuntumaan helpolta. Hienoa, että koko hänen ammattitaito on nyt paketoitu tarjolle meille muillekin.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty. Kurssi arvioidaan lähijaksoilla osallistumisen oppimistehtävien sekä näytön perusteella. Kurssiin kuuluu myös oman oppimisen itsearviointi.

Suoritustavat

Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista (vähintään 80 % läsnäolo), oppimistehtävien palauttamista ja käytännön harjoitustehtävien suorittamista.

 

Halutessasi, tästä koulutuksesta on mahdollista saada hyväksytty suoritusmerkintä OPH:n ylläpitämään Oma Opintopolku -palveluun. Osaamisperusteisesti kuvattujen ja opintopisteytettyjen koulutusten on tarkoitus parantaa mahdollisuuksiasi todentaa hankittua osaamista ja sisällyttää se osaksi yksilöllisiä oppimispolkujasi. 

Suostumusta kysytään koulutuksen alkaessa. Lisätietoja: https://tampereenkesayliopisto.fi/opiskelijalle/osaamisperusteisuus/ ja ePerusteet-verkkosivut.

Opiskelijan osaaminen arvioidaan hyväksytty / hylätty- asteikolla. Koulutus on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelijan osaaminen koulutuksen päätyttyä voidaan arvioida vähintään koulutuksen osaamisperusteiden tasoiseksi.  

Koulutuksesta sanottua:

Lämmin ja hyvä ilmapiiri. Koin, että tulimme kuulluiksi ja olimme
tasavertaisia ryhmässä. Tämä on itselleni tärkeä asia, ja Jutta
kouluttajana onnistui uskomattomalla tavalla luomaan tämän ilmapiirin
heti ensi kerrasta alkaen.


Opettaja

Jutta Laino-Tabell

Opintopisteet

8

Ilmoittautumisen tilanne

Kurssilla on tilaa

Kurssin ajankohta

12.9.2024 - 28.11.2024

Ilmoittautuminen alkaa

23.4.2024

Ilmoittautuminen päättyy

28.8.2024

Kurssimaksu

780€

Ilmoittaudu