Opetus, kasvatus ja ohjaus

Nimi Alkaa Päättyy Viimeinen ilmoittautumispäivä
Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian opintolinja, ammatilliset opinnot (40 op) –Solution Focused Art® -koulutusohjelma
23.8.2020 12.2.2022
Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian opintolinja, ammatilliset opinnot (40 op) –Solution Focused Art® -koulutusohjelma
22.5.2021 31.12.2022
Resilienssi ja vaikeuksista selviäminen
2.9.2021 26.1.2022 11.8.2021
Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma 35 op
3.9.2021 9.4.2022 29.8.2021
Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op
24.9.2021 12.2.2022 16.9.2021
Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti/valmentaja, 20 op
27.9.2021 12.5.2022
Traumatisoitunut lapsi varhaiskasvatuksessa ja koulussa
30.9.2021 27.4.2022 9.11.2021
Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet 20 op, syksy 2021-kevät 2022
1.10.2021 31.5.2022
Mindfulness-ohjaaja 15 op
29.10.2021 26.3.2022 24.11.2021
Opetushallinnon kuulustelut 2022 (A- ja B-osa)
18.1.2022 13.12.2022
OHTO+: Tulevaisuusohjauksella mahdollisuuksien maailmaan
21.1.2022 21.1.2022 20.1.2022
Osaava kouluttaja 8 op (verkkototeutus)
25.1.2022 3.5.2022 18.1.2022
Positive Psychology Practitioner -verkkokoulutus
1.2.2022 30.9.2022 31.1.2022
Positiivisen psykologian perusteet
1.2.2022 30.4.2022 31.1.2022
Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op, infotilaisuus
8.3.2022 8.3.2022 1.3.2022
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus 30 op
14.3.2022 30.11.2022 14.2.2022
Psyykkinen valmentaja 25 op
24.3.2022 30.4.2023 27.2.2022
Laaja-alainen erityisopettaja pedagogisena asiantuntijana
4.4.2022 4.4.2022 15.3.2022
OHTO+: AR - Lisätty todellisuus ohjauksessa
22.4.2022 22.4.2022 21.4.2022
OHTO+: Kestävä kehitys ohjauksessa
13.5.2022 13.5.2022 12.5.2022
Opetushallinnon kurssi
13.6.2022 15.6.2022 1.6.2022
Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op, 2022-2024
1.9.2022 31.12.2024
Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 2023–2024 (35 op)
21.4.2023 15.6.2024 31.1.2023