Opetus, kasvatus ja ohjaus

Nimi Alkaa Päättyy Viimeinen ilmoittautumispäivä
Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian opintolinja, ammatilliset opinnot (40 op) –Solution Focused Art® -koulutusohjelma
11.5.2019 15.1.2021
VOITTO 2.0 - Vaativan erityisen tuen toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen pedagoginen kehittäminen
17.9.2019 16.4.2020 16.8.2019
Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet 20 op, syksy 2019-kevät 2020
8.11.2019 22.8.2020
Opetushallinnon kuulustelut 2020 (A- ja B-osa)
14.1.2020 1.12.2020
Dialogiset työnohjaajat tapaaminen 24.3.2020
24.3.2020 24.3.2020
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus 30 op
26.3.2020 20.11.2020 3.4.2020
Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op, osittain verkkototeutus
15.5.2020 7.11.2020 7.5.2020
Positive Psychology Practitioner -koulutusohjelma, täydentävät opinnot (12 op)
1.8.2020 31.5.2021
Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op
21.8.2020 12.12.2020 5.8.2020
Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian opintolinja, ammatilliset opinnot (40 op) –Solution Focused Art® -koulutusohjelma
23.8.2020 12.2.2022
Complete Vocal Technique -laulukurssi
24.8.2020 30.8.2020 10.8.2020
Positive Psychology Practitioner -verkkokoulutus
1.9.2020 30.4.2021 31.8.2020
Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op, 2020-2022
3.9.2020 31.12.2022
Jaksamista asiakastyöhön - itsensä suojaaminen
7.9.2020 28.9.2020 31.8.2020
VOITTO 4.0
6.10.2020 15.4.2021 18.9.2020
Tunnetaitoja aikuiselle – Intensiivikurssi omiin tunteisiin
16.10.2020 28.11.2020 30.9.2020
Vuorovaikutus ratkaisee - ratkaisukeskeisiä keinoja ohjaus- ja asiakastilanteisiin
21.10.2020 18.11.2020 6.10.2020
Oppilaitoksen kriisiviestintäsuunnitelman laatiminen
22.10.2020 22.10.2020
Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet 20 op, syksy 2020-kevät 2021
23.10.2020 8.5.2021
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus 30 op
28.10.2020 9.6.2021 27.9.2020
Positive Psychology Practitioner -verkkokoulutus
2.11.2020 30.6.2021 27.10.2020
NLP Practitioner kombo
6.11.2020 10.4.2021 22.10.2020
Sointumerkeistä soittaminen ja vapaa säestys (piano)
7.11.2020 22.11.2020 22.10.2020
Lasten ja nuorten Tunnetaito-ohjaaja -koulutus 40 op
9.11.2020 24.11.2021
Psyykkinen valmentaja 25 op
10.11.2020 12.1.2022 9.10.2020
Mindfulness-ohjaaja 15 op
13.11.2020 24.4.2021 2.11.2020
Väri, Tunne & Luovuus
18.1.2021 1.2.2021 4.1.2020
Luova taideprosessi - työkaluja omien tunteiden työstämiseen ja ryhmien ohjaamiseen
29.3.2021 19.4.2021 16.3.2021
Psyykkinen valmentaja 25 op
21.4.2021 30.6.2022 21.3.2021
Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti/valmentaja, 20 op
26.4.2021 31.3.2022