Opetus, kasvatus ja ohjaus

Nimi Alkaa Päättyy Viimeinen ilmoittautumispäivä
Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus 60 op, 2022-2024
10.9.2022 31.12.2024 7.6.2022
Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet 20 op, syksy 2022-kevät 2023
7.10.2022 6.5.2023 29.9.2022
Lasten ja nuorten Tunnetaito-ohjaaja -koulutus 40 op
17.10.2022 25.10.2023
Opetushallinnon kuulustelut 2023 (A- ja B-osa)
16.1.2023 11.12.2023
Lasten ja nuorten sanataidekasvatuksen perusteet
18.1.2023 10.5.2023 21.2.2023
Johdatus sanataidekasvatukseen: Mitä sanataide ja kirjallisuusalan taidekasvatus on?
18.1.2023 18.1.2023 16.1.2023
Johdatus sanataidekasvatukseen: Luova prosessi, itseilmaisu, palautteenanto ja arviointi taiteellisessa työskentelyssä
25.1.2023 25.1.2023 23.1.2023
Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op
27.1.2023 10.6.2023 13.1.2023
Johdatus sanataidekasvatukseen: sanataidekasvatus lukutaitotyönä ja monilukutaidon perustana
1.2.2023 1.2.2023 1.2.2023
Psyykkinen valmentaja 25 op
2.2.2023 6.5.2024 30.1.2023
Green Wardrobe - Vastuullisen pukeutumisen koulutus
10.2.2023 19.5.2023 9.2.2023
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus 30 op
12.4.2023 14.12.2023 12.3.2023
Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus 2023–2024 (35 op)
21.4.2023 15.6.2024 1.3.2023
Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian opintolinja, ammatilliset opinnot (40 op) –Solution Focused Art® -koulutusohjelma
26.5.2023 20.9.2024 6.5.2023
Sointumerkeistä soittaminen ja vapaa säestys -peruskurssi (piano)
5.6.2023 9.6.2023 22.5.2023
Opetushallinnon kurssi
12.6.2023 14.6.2023 1.6.2023
Sointumerkeistä soittaminen ja vapaa säestys -jatkokurssi (piano)
31.7.2023 4.8.2023 18.6.2023
Kontekstin taju - voimavarakeskeinen ryhmän ohjaaminen
8.9.2023 8.9.2023 20.8.2023
Lasten ja nuorten Tunnetaito-ohjaaja -koulutus 40 op
18.9.2023 25.9.2024
Minä Nepsy-valmentajana
28.9.2023 29.9.2023 3.9.2023
Voicefulness-peruskurssi (verkossa)
30.9.2023 1.10.2023 16.9.2023
Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus 30 op
4.10.2023 6.6.2024 6.9.2023
Mindfulness-ohjaaja 15 op
27.10.2023 23.3.2024 1.10.2023
Ratkaisukeskeisen taideterapian ohjaajakoulutus 20 op
10.11.2023 13.4.2024 9.10.2023
Psyykkinen valmentaja 25 op
25.1.2024 31.3.2025 20.12.2023
Ratkaisukeskeinen nuorisoterapeutti/valmentaja, 20 op
31.1.2024 31.12.2024 19.12.2023
Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op
13.9.2024 15.2.2025