Kehitä ammatillista osaamistasiSosiaali- ja terveysala

Hengityskoulu: Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena

Koulutus järjestetään vuonna 2025 seuraavasti:

Jakso 1:

29.-31.1.2025, 

Klo 10-17, klo 9-17 ja klo 8.30-14.30

Jakso 2.

26.-28.2.2025

Klo 10-17, klo 9-17 ja klo 8.30-14.30

Jakso 3:

27.-28.3.2025

klo 10-17 ja 8.30-14.30

Jakso 4:

6.-7.5. klo 10-17 ja 8.30-14.30

Koulutus järjestetään Tampereen kesäyliopiston koulutustiloissa os. Yliopistonkatu 60 A 

Koulutuksen hinta ja laskutus

Koulutuksen hinta 2050 € (alv 0 %, ei lisätä hintaan). Koulutus laskutetaan kolmessa erässä.

Koulutukseen hakeminen:

Osallistujat (maksimissaan 16 henkilöä) valitaan hakemusten pohjalta. Haku koulutukseen alkaa 1.6.2024 ja päättyy viimeistään 9.12.2024 / ryhmän tullessa täyteen. Koulutukseen valitaan soveltuvimmat hakijat hakujärjestyksessä. HAKULOMAKE

Hakemukset ovat sitovia 9.12.2024 lähtien. Lue perumisehdot

Koulutuksen kuvaus

Psykofyysistä hengitysterapiaa (hengityskoulua) on kehitetty yli 35 vuoden ajan sekä kliinisen potilastyön että ammattihenkilöiden koulutuksen avulla. Hengityskouluun tai menetelmän pohjalta kehitettyyn psykofyysiseen ryhmään tai yksilöterapiaan on osallistunut tuhansia potilaita ympäri Suomen. Yli 400 ammattihenkilöä on osallistunut koulutukseen, joka antaa valmiudet toimia hengityskouluohjaajana ryhmissä tai hengitysohjaajana yksilö, pari – ja perhekontakteissa potilaiden, asiakkaiden tai oppilaiden kanssa.

Hengityskoulu: Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena -koulutuksessa tutkitaan menetelmiä, joiden avulla voidaan edistää tasapainoisen hengityksen oppimista ja sitä kautta vaikuttaa laajasti ihmisen terveyteen. Hengitys on myös käytännön työväline, jonka avulla voidaan vaikuttaa myönteisesti vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa. Hengitystyö aloitetaan kuitenkin aina itsestä. Tämä tarkoittaa sitä, että koulutuksessa osallistuja käy läpi saman terapeuttisen prosessin kuin hengitysterapiaan tuleva asiakas tai potilas.

Kokemuksellisen oppimisen lisäksi koulutuksessa edellytetään kirjallisuuteen perehtymistä ja välitehtävien pohjalta reflektointia yhteisessä oppimisverkossa. On myös suositeltavaa hankkia menetelmästä kokemuksellista tietoa ennalta, esimerkiksi osallistumalla Hengitys työvälineenä tai Tutustumismatka hengitykseen -koulutuspäivään.

Koulutuksen laskennallinen laajuus on 6 op

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu vuorovaikutustyötä tekeville sekä monille terveydenhuollon ammattiryhmille. Menetelmiä voidaan soveltaa yksilö, pari- ja perhetyöhön ja erilaisiin ryhmiin. Koulutus sopii mm. seuraaville ryhmille

- terveydenhuollon ja psykoterapiatyön ammattihenkilöt

- toiminnallisten hengityshäiriöiden, ahdistus-, jännitys- tai stressioireista kärsivien potilaiden auttajat

- hengityselinsairauksista ja muista somaattisista sairauksista kärsivien potilaiden kanssa työskentelevät

- synnyttäjiä auttavat kätilöt ja lääkärit

- soveltuu myös opettajille, lastentarhanopettajille, diakoneille ja muille sosiaali-, kasvatus- ja hoitotyötä tekeville

- hyödyllinen ammattilaisille, joiden työssä hengitys ja äänenkäyttö ovat merkityksellisessä osassa, esimerkiksi musiikki- ja teatterialan ihmiset

- liikunta-alan ihmiset (esim. jooga ja pilates -ohjaajat) sekä rentoutus- ja tietoisuustaito-ohjaajat

Koulutus ei sovellu henkilöille, joilla on vaikea, toimintakykyä rajoittava sairaus, aistirajoitteita tai akuutti, vaikea elämänkriisi. Käytännössä koulutuksessa työskennellään paljon lattiatasossa (makuulla tai toista avustaen). Koulutuksessa ollaan siis paljon matalissa alkuasennoissa lattialla.

Sisältö:

Koulutus koostuu pääosin kokemuksellisesta oppimisesta. Tämän vuoksi poissaoloja koulutuksesta ei suositella ja osallistujilta edellytetään lähiopetukseen sitoutumista.

Koulutuksen alussa pidetään luento aiheesta ja pieniä tietoiskuja pitkin matkaa. Muuhun teoriapohjaan edellytetään osallistujan perehtyvän itsenäisesti, esimerkiksi lukemalla kirjan Minna Martin, Maila Seppä, Päivi Lehtinen, Tiina Törö (2014): Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Mediapinta.

Opetusmateriaali:

Sisältyy koulutuksen hintaan. Koulutuksen opetusmateriaalina käytetään Hengitysterapeutin työkirja (Martin Minna, Seppä Maila, Toffer Rauni (2023). Hengittävä Mieli Oy.  Koulutuksen ennakko- ja välitehtävät löytyvät kirjasta. Kirjat lähetetään osallistujille ennen koulutuksen alkua.

Koulutuksen teemoja ovat:

 • Ryhmän aloittaminen
 • oleminen ja tekeminen
 • varhainen vuorovaikutus hengityksen säätelijänä
 • mielikuvien merkitys muutoksessa
 • stressin syntyminen
 • ylläpysyminen ja vaikutus
 • pelot ja turvallisuus
 • vastarinta muutoksessa
 • uloshengitys muutostyön lähtökohtana
 • sisäänhengityksessä kulminoituvat saamisen ehdot
 • onko tilaa hengittää: tilakysymys ja hengitys
 • rajat suojaavana ja läpäisevänä hengityksessä ja ihmissuhteissa
 • ryhmän lopettaminen
 • kertaus ja päättötyöt.


Kouluttajat:

Minna Martin, psykologi, psykoterapeutti VET

Rauni Toffer, kliinisesti erikoistunut hoitaja, perhe- ja paripsykoterapeutti ET

Yhteyshenkiö kesäyliopistossa: Sanna Vaurula, sanna.vaurula(at)tampereenkesayliopisto.fi, puh. 040-3573232.

Opettaja

Minna Martin ja Rauni Toffer

Opintopisteet

6

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

29.1.2025 - 7.5.2025

Kurssimaksu

2050€