Sosiaali- ja terveysala

Nimi Alkaa Päättyy Viimeinen ilmoittautumispäivä
Mindfulness-tunnetaitovalmentaja (25 op, v.2020)
27.8.2020 2.3.2021 24.8.2020
Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op
27.8.2020 24.4.2021
Palautumisohjaaja 10 op
11.9.2020 30.6.2021 1.9.2020
Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op
18.9.2020 5.10.2021
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op, syksy 2020
22.9.2020 2.6.2022
Lasten ja nuorten psyykkisten ongelmien terapeuttinen ohjaaja, 25 op
30.10.2020 15.5.2021 21.10.2020
Puhdastilakoulutus
12.11.2020 12.11.2020 28.10.2020
Kivun psykologia ja kipuselviytyminen
20.11.2020 22.1.2021 17.11.2020
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op, kevät 2021
11.1.2021 31.12.2022
Itsemyötätunnon taitoja Mindful Self-Compassion -ohjelman mukaan
18.2.2021 29.4.2021 4.2.2021
Jännittäjäryhmän ohjaajakoulutus
26.2.2021 26.2.2021 11.2.2021
Hengityskoulu: Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena
3.3.2021 8.5.2021
Ratkaisukeskeinen motivoiva haastattelu (3 op)
11.3.2021 27.5.2021 25.2.2021
Voimavarakeskeinen traumatyöskentely
25.3.2021 26.3.2021 11.3.2021
MuistiKUNTO® - ohjaajakoulutus
15.4.2021 15.4.2021 5.4.2021
Perhetyö päihderiippuvuuden hoidossa
21.4.2021 22.4.2021 7.4.2021
Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet 10 op
21.4.2021 24.3.2022
Rajataito -työpaja
23.4.2021 24.4.2021 9.4.2021
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti 50 op, alk. syksy 2021
20.9.2021 30.6.2023
DKT-perusteet ja taitoalueet - LivingSkills Taitovalmennuskoulutus
29.10.2021 19.11.2021 15.10.2021