Kuvataiteen perusopintojen (25 op) ilmoittautuminen käynnistyy 30.3.2016

Kuvataiteen perusopintojen (25 op) ilmoittautuminen käynnistyy 30.3.2016 klo 10! Opinnot soveltuvat henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita oman taiteellisen ilmaisun kehittämisestä. Opinnoissa perehdytään taiteellisen ilmaisun kurssien avulla muutamiin perusilmaisutekniikoihin sekä kuvan rakentamisen peruskysymyksiin. Opiskelijan tulee omata riittävät kuvalliset valmiudet aloittaessaan kuvataiteen perusopinnot. Opinnot alkavat lauantaina 23.4. ja kestävät noin 1,5 vuotta.Kaikki opetus tapahtuu arki-iltaisin ja lauantaisin Tampereella. Kuvataiteen perusopinnot (25 op) järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaan.

Kuvataiteen perusopinnot suorittaneen opiskelijan Tea Ivalon opiskelijatarina kuvataiteen opintojen suorittamisesta:

Lähdin mukaan kuvataiteen perusopintoihin, koska halusin oppia lisää kuvataiteen tekemisestä. Myöskin halu saada varmuutta omaan tekemiseen ja kokeilla omia rajojani oli innoittajana opintojen aloittamiseen.

Opinnot antoivat paljon ja mahdollisuuden vaikka pienellä pakollakin tehdä jotain, jota en ennen ollut tehnyt. Rikkoa omia jo opittuja työskentelytapoja. Kouluttajat vaihtuivat jaksoittain, näin sain jokaiselta opettajalta erilaista palautetta omasta työskentelystäni. Eri ihmisten antama palaute on tärkeää, jotta näkee oman työskentelyn kuin toisen silmin. Myöskin opiskelu samanhenkisten ihmisten kanssa oli antoisaa. Näin muiden työskentelyä, ideoita ja kuulin heidän ajatuksiaan taiteen tekemisestä. Se antoi uusia ideoita ja ajatuksia myös omaan tekemiseen.

Haastetta opintoihin toi opiskelu oman työn ohella. Mutta tämä haaste ei ollut pahasta, siinä vain kokeilee omia rajojaan ja aikatauluttaa omaa aikaa uudestaan sekä haastaa oman ajankäyttöä. Opintojen aikana oli paljon ”kotitöitä” eli omalla ajalla tehtävää. Jotenkin vain opintoihin kuuluu myös ajanpuute, eli tunne että en ehdi. Mutta lopulta kuitenkin sain ajan riittämään. Opin hyväksymään ajan rajallisuuden ja että aina ei saa tehtyä parasta mahdollista lopputulosta.

 On hienoa, että Tampereella on mahdollisuus suorittaa kuvataiteen perusopinnot. Ne antoivat minulle paljon lisää motivaatiota ja taitoa/tietoa jatkaa taiteen parissa ja sen tekemistä. Myös usko omaan itseen kasvoi. Ja kaikki uudet ihmiset ja heidän ystävyytensä – nämä opinnot kannatti ehdottomasti käydä.

Tea Ivalo