Väkivaltatyön tulee aina perustua tutkittuun tietoon ja vaikuttaviin työtapoihin

Lähisuhdeväkivalta koskettaa varsin useaa suomalaista jollakin tavalla. Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäiseminen (5 op, Jamk) -opintojakson tavoitteena on lisätä osallistujan ymmärrystä siitä, mitä väkivalta lähisuhteissa voi olla, miten väkivaltaa voi ottaa puheeksi ja millaisia palveluita väkivaltaa kokeneille on olemassa. Keskeistä on myös pohtia sitä, millaisia ajatuksia, tunteita ja mielikuvia osallistuja voi väkivaltaan lähisuhteissa liittää. Tämä on tärkeää, koska väkivaltatyön tulee aina perustua tutkittuun tietoon ja vaikuttaviin työtapoihin. Tieto lisää ymmärrystä ja auttaa rakentamaan taitoja esimerkiksi siihen, millä tavalla voi työssä ottaa puheeksi rutiininomaisesti lähisuhdeväkivalta asiakastyössä. Väkivalta lähisuhteissa on väkivaltaa kokevalle henkilölle usein erityisen vahingollista, sillä väkivallan tekijä on läheinen henkilö. Lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja väkivaltaa kokeneiden sekä väkivaltaa käyttäneiden auttaminen ovat keskeisiä tekoja niin lapsen kuin koko perheenkin näkökulmasta.

Olen mukana tämän opintojakson toteutuksessa. Olen koulutukseltani terveystieteiden maisteri ja opettaja. Teen väitöstutkimusta lähisuhdeväkivallasta erityisesti lapsiin kohdistuen. Aiemmalta koulutukseltani olen terveydenhoitaja-kätilö. Olen työskennellyt lasten, nuorten ja perheiden parissa niin perus- kuin erikoissairaanhoidossa yli kymmenen vuoden ajan. Opettajana työskentelin lähes kymmenen vuotta toisella asteella ja tein työtä esimerkiksi seksologian koulutusta kehittäen ja toteuttaen. Tällä hetkellä työskentelen seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisytyössä järjestökentällä. Olen koulutukseltani myös seksuaaliterapeutti ja työnohjaaja. Tähän opintojaksoon tuon näkemystä siis monesta eri näkökulmasta, niin tutkimuksen kuin aivan ruohonjuuritason väkivaltatyöstä.

Tule mukaan!

TtM Tanja Simola

Lähdisuhdeväkivallan ennaltaehkäiseminen 5 op (Jamk) alk. 13.11.2021