Hallintotiede

Nimi Alkaa Päättyy Viimeinen ilmoittautumispäivä
Sinustako hallintotieteilijä 2 op - ayHTK0010
10.9.2019 15.5.2020 29.4.2020
Johdatus hallintotieteeseen - HALHAP01
1.6.2020 1.6.2020 30.5.2020