Oikeustiede

Nimi Alkaa Päättyy Viimeinen ilmoittautumispäivä
Hallinto-oikeus (7 op)
14.11.2022 23.3.2023 8.11.2022
Työoikeus (7 op)
19.11.2022 6.4.2023 16.11.2022
Rikosoikeus (8 op)
4.1.2023 5.4.2023 3.1.2023
Eurooppaoikeus (6 op)
26.1.2023 30.6.2023 24.1.2023
Kansainvälinen oikeus (6 op)
9.2.2023 14.6.2023 26.1.2023
Valtiosääntöoikeus (7 op)
21.2.2023 1.6.2023 22.2.2023
Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)
7.3.2023 21.6.2023 2.3.2023
Oikeushistoria (6 op)
24.3.2023 30.6.2023 8.3.2023
Inledning till juridisk svenska (2 op)
17.4.2023 12.5.2023
Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)
5.6.2023 30.9.2023 22.5.2023