Oikeustiede

Nimi Alkaa Päättyy Viimeinen ilmoittautumispäivä
Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)
6.6.2022 30.9.2022 29.6.2022
Eurooppaoikeus (6 op)
1.9.2022 31.12.2022 26.9.2022
Oikeushistoria (6 op)
1.9.2022 30.6.2023
Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)
5.9.2022 27.11.2022 22.8.2022
Hallinto-oikeus (7 op)
14.11.2022 23.3.2023 31.10.2022
Työoikeus (7 op)
19.11.2022 6.4.2023 6.11.2022
Inledning till juridisk svenska (2 op)
1.1.2023 31.5.2023
Rikosoikeus (8 op)
4.1.2023 5.4.2023 20.12.2022
Kansainvälinen oikeus (6 op)
9.2.2023 14.6.2023 26.1.2023
Valtiosääntöoikeus (7 op)
21.2.2023 21.6.2023 7.2.2023
Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)
7.3.2023 21.6.2023 21.2.2023