Oikeustiede

Nimi Alkaa Päättyy Viimeinen ilmoittautumispäivä
Johdatus oikeustieteeseen (5 op)
21.9.2020 13.1.2021 14.9.2020
Hallinto-oikeus (7 op)
12.10.2020 8.3.2021 8.10.2020
Työoikeus (7 op)
21.11.2020 9.6.2021 20.11.2020
Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)
3.2.2021 16.6.2021 8.3.2021
Valtiosääntöoikeus (7 op)
15.3.2021 9.8.2021 14.3.2021
Kansainvälinen oikeus (6 op)
16.3.2021 9.8.2021 15.3.2021
Inledning till juridisk svenska (2 op)
13.4.2021 20.5.2021