Oikeustiede

Nimi Alkaa Päättyy Viimeinen ilmoittautumispäivä
Työoikeus (7 op)
21.11.2020 9.6.2021 20.11.2020
Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)
3.2.2021 16.6.2021 8.3.2021
Valtiosääntöoikeus (7 op)
15.3.2021 9.8.2021 14.3.2021
Kansainvälinen oikeus (6 op)
16.3.2021 9.8.2021 15.3.2021