Oikeustiede

Nimi Alkaa Päättyy Viimeinen ilmoittautumispäivä
Johdatus oikeustieteeseen (5 op)
21.9.2020 13.1.2021 14.9.2020
Hallinto-oikeus (7 op)
12.10.2020 19.4.2021 8.10.2020
Työoikeus (7 op)
21.11.2020 9.6.2021 20.11.2020
Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)
3.2.2021 16.6.2021 25.1.2021
Valtiosääntöoikeus (7 op)
26.2.2021 9.8.2021 12.2.2021
Kansainvälinen oikeus (6 op)
11.3.2021 9.8.2021 25.2.2021
Oikeushistoria (6 op)
12.3.2021 16.8.2021 26.2.2021
Inledning till juridisk svenska (2 op)
13.4.2021 20.5.2021