Oikeustiede

Nimi Alkaa Päättyy Viimeinen ilmoittautumispäivä
Johdatus oikeustieteeseen (5 op)
16.9.2019 14.1.2020 26.9.2019
Kansainvälinen oikeus (6 op)
9.11.2019 30.3.2020 3.11.2019
Työoikeus (7 op)
16.12.2019 8.6.2020 29.12.2019
Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)
4.2.2020 15.6.2020 28.1.2020
Valtiosääntöoikeus (7 op)
13.3.2020 10.8.2020 17.3.2020