Oikeustiede

Nimi Alkaa Päättyy Viimeinen ilmoittautumispäivä
Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)
6.9.2021 28.11.2021 5.9.2021
Hallinto-oikeus (7 op)
18.10.2021 14.3.2022 10.1.2022
Työoikeus (7 op)
20.11.2021 8.6.2022 17.11.2021
Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)
2.2.2022 23.5.2022 27.1.2022
Valtiosääntöoikeus (7 op)
4.3.2022 22.6.2022 17.2.2022
Kansainvälinen oikeus (6 op)
8.3.2022 15.6.2022 22.2.2022
Eurooppaoikeus (6 op)
18.3.2022 10.8.2022 3.3.2022
Inledning till juridisk svenska (2 op)
1.4.2022 31.5.2022
Oikeushistoria (6 op)
1.4.2022 15.8.2022 16.3.2022