Oikeustiede

Nimi Alkaa Päättyy Viimeinen ilmoittautumispäivä
Opintoinfo (oikeustieteet) ti 10.8. / Turun yliopiston avoin yliopisto
10.8.2021 10.8.2021 10.8.2021
Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I (2 op)
6.9.2021 31.10.2021 5.9.2021
Hallinto-oikeus (7 op)
18.10.2021 14.3.2022 4.10.2021
Työoikeus (7 op)
20.11.2021 8.6.2022 7.11.2021
Oikeushistoria (6 op)
1.1.2022 13.6.2022 25.2.2021
Kansainvälinen oikeus (6 op)
8.1.2022 23.4.2022 20.12.2021
Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)
2.2.2022 23.5.2022 19.1.2022
Valtiosääntöoikeus (7 op)
4.3.2022 22.6.2022 18.2.2022
Eurooppaoikeus (6 op)
18.3.2022 6.6.2022 3.3.2022
Inledning till juridisk svenska (2 op)
1.4.2022 31.5.2022