Oikeustiede

Nimi Alkaa Päättyy Viimeinen ilmoittautumispäivä
Johdatus oikeustieteeseen (5 op)
14.9.2020 17.1.2021 31.8.2020
Hallinto-oikeus (7 op)
12.10.2020 19.4.2021 28.9.2020
Kansainvälinen oikeus (6 op)
24.10.2020 12.4.2021 8.10.2020
Työoikeus (7 op)
21.11.2020 9.6.2021 5.11.2020
Oikeushistoria (6 op)
1.1.2021 31.5.2021 31.12.2020
Valtiosääntöoikeus (7 op)
1.1.2021 31.5.2021 31.12.2020
Perhe- ja jäämistöoikeus (7 op)
3.2.2021 16.6.2021 19.1.2021