Avoin yliopisto-opetusTeatteripedagogiikka

Teatteripedagogiikan perusteet 25 op

Vastaava yliopisto ja tiedekunta/yksikkö

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu


Koulutuksen maksaminen

Opintokokonaisuuden hinta 890 €, sis. Taideyliopiston rekisteröintimaksun 50 €. Koulutus laskutetaan kahdessa erässä, syksyllä 2023 ja alkuvuodesta 2024.


Koulutukseen hakeminen

Haku koulutukseen on päättynyt.


Koulutuksen rakenne, sisältö ja aikataulut

Opetuskokonaisuus koostuu viidestä sisältöalueesta (11 viikonloppua + 1 pidennetty lopetusviikonloppu + kirjalliset tehtävät + oma projekti, yht. 25 op). Koulutukseen sisältyy omatoimista työskentelyä ja välitehtäviä lähiopetusjaksojen ohessa. Koulutuksen yhteydessä katsotaan yksi yhteinen teatteri-esitys (liput kuuluvat osallistumismaksuun).


Aikataulu

Orientaatio teatteripedagogiikkaan 2 op 

 1. Orientaatio teatteripedagogiikkaan 8.-10.9.2023 (pe klo 17-21, la klo 10-17, su klo 10-14)


Mitä teatteri on? 10 op

 1. Liikeimprovisaatio 22.-23.9.2023 (pe klo 17-21, la klo 10-17)
 2. Improvisaatio 13.-14.10.2023 (pe klo 17-21, la klo 10-17)
 3. Näyttelijäntyö 10.-11.11.2023 (pe klo 17-21, la klo 10-17)
 4. Dramaturgia 8.-10.12.2023 (pe klo 17-21, la klo 10-17, su 10-14)
 5. Ohjaajantyö 12.-14.1.2024 (pe klo 17-21, la klo 10-18 su klo 10-14)


Teatterin oppiminen ja opettaminen 4 op

 1. Teatterin oppiminen ja opettaminen 2.-3.2.2024 (pe klo 17-21, la klo 10-17)
 2. Draamaprosessi 23.-24.2. & 15.-16.3.2024 (pe klo 17-21, la klo 10-17)
 3. Teatterin oppiminen ja opettaminen 12.-13.4.2024 (pe klo 17-21, la klo 10-18)


Oma projekti 7 op ja epilogi 2 op

 1. Oma projekti 17.-19.5.2024 (pe klo 17-21, la klo 10-17, su klo 10-15)
 2. Oma projekti ja epilogi 6.-9.6.2024 (to klo 17-21, pe ja la klo 10-18, su klo 10-16)


Tarkka opetuspaikka (Tampere) ilmoitetaan osallistujille sähköpostitse.


Koulutuksen yleiskuvaus ja tavoitteet

Teatteripedagogiikan perusteet opintokokonaisuudessa tutustutaan teatteriin, sen oppimiseen ja opettamiseen eri näkökulmista. Koulutuksen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännön taitoja. Teatteripedagogisten perustaitojen lisäksi koulutuksessa painottuu teatterin eri osa-alueet sekä pedagogiseen vuorovaikutukseen liittyvien kysymysten pohtiminen suhteessa teatteriin ruumiillisena ja sosiaalisena taidemuotona.

Opetus on pääosin toiminnallista ja kokemuksellista. Pedagoginen näkökulma kulkee mukana kaikissa jaksoissa. Itsenäinen opiskelu: kokemuksen reflektointi, lukeminen ja kirjoittaminen on tärkeä osa oppimista. Lähiopetusjaksojen välissä on omatoimista työskentelyä ja välitehtäviä. Säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä oppimisen edistymisen kannalta.

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus kahdelle lukukaudelle, päättyen 31.7.2024.

Tavoitteet

• opiskelija kehittää ymmärrystään teatterista opetettavana aineena
• opiskelija tunnistaa ja kehittää omaa henkilökohtaista suhdettaan teatteriin ja omaan ilmaisuunsa  
• opiskelija oppii tekemään havaintoja ja tulkintoja esityksistä niin ympäröivässä maailmassa yleensä kuin taiteen kontekstissakin
• opiskelija rakentaa käsitystään teatterista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa, sekä oppii viemään teatteria erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkeen

Kohderyhmä: Opintokokonaisuus soveltuu opettajille, varhaiskasvattajille, nuoriso- ja sosiaalityöntekijöille, harrastajaryhmien vetäjille ja muille teatterista ja teatteriopetuksesta kiinnostuneille.  

Edeltävät opinnot: Aikaisempia teatteriopintoja ei vaadita, mutta jonkinlainen kokemus teatterista on tarpeen.

Opettajat

 • Kokonaisuuden vastuuopettajana toimii Bachelor of Arts, filosofian maisteri, teatteri-ilmaisunopettaja ja teatteriohjaaja Hilkka Hyttinen.
  Muita opintojen opettajia ovat:
  Virpi Koskela, filosofian tohtori, yhteisökouluttaja, teatteri-ilmaisunopettaja
  Sirke Lääkkölä, näyttelijä, filosofian maisteri, Master of Arts, ammatillinen opettaja
  Raisa Foster, filosofian tohtori, tanssipedagogiikan dosentti, sosiaalipedagogiikan, erityisesti taiteellisen tutkimuksen ja työotteen dosentti
  Jarmo Skön, teatteri-ilmaisunohjaaja (YAMK), sosiaalisen sirkuksen ohjaaja, tanssi-innostaja®.
 • Tuukka Huttunen, teatteritaiteen maisteri, näyttelijä, käsikirjoittaja, teatterinjohtaja Teatteri Siperia. Luento näyttelijäntyöstä.
 • Marjo Airisniemi, elokuva- ja tv-käsikirjoittaja, näytelmäkirjailija, dramaturgi.


Lisätiedot

Lisätietoja opinnoista saa Tampereen kesäyliopistosta: koulutussihteeri Sanna Hirvi, sanna.hirvi[ät]tampereenkesayliopisto.fi, puh 044 901 8411.

Sisältöasiat: Hilkka Hyttinen, hyttinen.hilkka[ät]gmail.com


Tiedot ilmoitettu ennakkotietona. Muutokset mahdollisia. 

Opettaja

B.A., FM, näyttelijä ja ohjaaja Hilkka Hyttinen

Opintopisteet

25

Ilmoittautumisen tilanne

Hakuohjeet mainittu kuvauksessa

Kurssin ajankohta

8.9.2023 - 31.7.2024

Kurssimaksu

890€