Päättäjäisiä ja alkuja

Alkukesä on monille aikuisillekin päättäjäisten aikaa, jota on syytä juhlistaa! Koulutusten päättyessä oman kasvun ja kehittymisen prosessit eivät kuitenkaan pääty, vaan ovat juuri päässeet käyntiin ja jatkuvat uusissa konteksteissa.

Vaikuttavaa koulutusta

Kesäyliopistojen järjestämien Ratkaisukeskeisen valmentaja -koulutusten kouluttajana saan jälleen tuntea ylpeyttä aikuisopiskelijoiden esitellessä opintoihin liittyvien kehittämishankkeiden loppuraportteja, joista huokuu työnilo ja innostuneisuus. Suomalaista työelämää on tehty paremmaksi useilla eri aloilla. Monissa eri ammateissa ja työtehtävissä on voitu kehittää omaa ja oman tiimin tai työyhteisön työn tekemisen ja vuorovaikutuksen tapaa, jolla on merkitystä ja vaikutusta monien ihmisten työhön, elämään ja työhyvinvointiin. Pienistä askelista on lähtenyt liikkeelle merkittäviä muutoksia, jotka edistävät työyhteisöjen jäsenten hyvinvointia ja työniloa.

Ratkaisukeskeisillä sovelluksilla kehitetään työelämää

Yhteenkuuluvuuden tunnetta, kuulluksi tulemista ja arvostavia kohtaamisia on mahdollistettu monissa työyhteisöissä. Tapausesimerkit herättävät liikutusta kuulijoissakin ja ovat olleet merkityksellisiä ja vaikuttavia myös yritysten ja organisaatioiden näkökulmasta. Eräs opiskelija halusi suunnitella ratkaisukeskeisen ja dialogisen kehityskeskusteluformaatin pk-yrityksen käyttöön, ja toinen suunnitteli oman tiiminsä kanssa heidän organisaation arvojen mukaiset pelisäännöt. Kolmas puolestaan johtaa valmentavan esihenkilön roolista käsin organisaation muutosprosessia ratkaisukeskeisen valmennusprosessin mukaisesti. Neljäs lanseerasi isoon organisaatioon oman ratkaisukeskeisen valmennus- ja koulutusmoduulin avainhenkilöille. Ja unohtamatta erästä esihenkilöä, joka alkoi toteuttaa säännöllisiä valmennuksellisia one-to-one keskusteluja tiimin jäsenten kanssa viedäkseen eteenpäin uusia toimintamalleja yrityksessä. Puhumattakaan oppilaitoskuraattorista, joka hyödyntää ratkaisukeskeistä single-session prosessia päivittäin vastaanotollaan. Lista hyvistä ja dialogiseen työotteeseen pohjautuvista kehittämisen käytännöistä on pitkä.

Useiden koulutusten myötä, olen erityisen iloinen siitä, että opiskelijat kokevat ratkaisukeskeiset sovellukset ihan oikeasti hyödyllisiksi ja oppivat soveltamaan niitä ja lisäksi haluavat viedä niitä omiin organisaatioihinsa osaksi työarkea. Hyvä työelämä on mahdollista ja siihen kannattaa panostaa! Parasta yhteiskuntavastuuta on hyvä henkilöstöhallinto.

Olen kiitollinen, että olen saanut kohdata upeita eri alojen osaajia monesta ikäluokasta ja olla heidän rinnalla oppijana.

Kirjoittaja: Anita Hedman, FM, Kouluttajapsykoterapeutti (VET), Team ja Executive coach (ICF)

Anita Hedmanin koulutuksia Tampereen kesäyliopistossa löydät näistä linkeistä:
Psyykkinen valmentaja 25 op
Ratkaisukeskeinen valmentaja 20 op
Voimavarakeskeinen traumatyöskentely