Kiina

Nimi Alkaa Päättyy Viimeinen ilmoittautumispäivä
Kiinan kielen alkeiskurssi I
14.9.2021 14.12.2021 5.9.2021
Kiinan kielen jatkokurssi I
15.9.2021 15.12.2021 14.9.2021
Kiinan syventävä luetun ymmärtämisen kurssi IV
20.9.2021 13.12.2021 10.9.2021